Archive for Haziran 2010

trauma

30 Haziran 2010 Çarşamba § 0

trauma (eng.) - travma
traum (alm.) - rüya

travel

bir yerde birleşmeliler

hamile

16 Haziran 2010 Çarşamba § 0

neden mi? anlatacaklarım var

hamile
DanişN xiv ḥāmiletgebe < Ar ḥāmil حامل [#ḥml fa.] taşıyan, yüklü hamil

● Arapçada aynı sözcük “taşıma aracı, evrak çantası, uçak gemisi” anlamlarıyla kullanılır. Dişil +at ekiyle Türkçeye özgü kelimedir.