Archive for Ekim 2010

28 Ekim 2010 Perşembe § 0

...Batıda değer ve kolektif değerlerin çekiciliklerini yitirmeye, yaşamın çağdaş bir rasyonellik ve tek boyutlu bir görünüme kavuşturulduğu, toplumsal ve bireysel yaşamın bütünüyle işlemselleştirilmiş olduğu bir sırada faşizm, mitik ve politik gönderen sistemlerinin 'irrasyonel' boyutlara ulaştırılması, kolektif değerin (kan, ırk, halk, vs.) çılgınca abartılması, ölümün ya da 'politik bir ölüm estetiğinin' yeniden enjekte edilmesi anlamına gelmektedir....

Jean Baudrillard - Retro Bir Senaryo Olarak Tarih


Ölümün soğukla sunulması, bilinç altımızda hazır olan bir estetiğin kolayca inşasını sağlıyor. Ölümler ve diğer şeyler o kadar estetize ediliyor ki, bir süre sonra zevk, karşı koyamadığımız bir çılgınlığa dönüşüyor.

Özgürlük yanılsamamız, bizi nostaljik direnişlere doğru çeker. Bugün aslında farklı bir dil ile konuşmamız gereken konuları, halen bir zamanların jargonuyla konuşuruz, devrimci günlere bir özlemdir. Bu nostaljinin yeniden inş